درباره فالوگرام

در این صفحه با فالوگرام بیشتر آشنا شوید.

درباره فالوگرام بیشتر بدانید.

تیم فالوگرام متشکل از مديران تحصيل كرده ، با تجربه ،متخصص، مجرب و متعهد که قريب به يك دهه در ضمينه مسائل دیجیتال مارکتینگ ،مشاوره و توسعه کسب و کار در فضای مجازی و مديريت اجرايي فعال می باشد.